Vi tar elva tilbake!

Hønefoss historie bygger på utnyttelse og bruk av vannet og fossen som går gjennom byens sentrum. Området langs elvebredden og ved elvemøtet ved Glatved er en historisk skattkiste og en naturopplevelse som vi verken synliggjør eller benytter i dag. Dette vil vi gjøre noe med!

Stiftelsen er etablert med følgende formål:

"Stiftelsen Glatved Brygge skal legge tilrette for at området mellom broene utvikles og forskjønnes til glede for byen og byens innbyggere. Stiftelsen skal arbeide for at dette skjer gjennom et inkluderende lokalpatriotisk spleiselag, som sikrer et bredt folkelig engasjement og eierskap til prosjektet.

Stiftelsen skal legge til rette for en offensiv og bærekraftig utvikling i området, gjennom grunninvesteringer i infrastruktur i nært samarbeid med
lokale, regionale og nasjonale myndigheter og samarbeidspartnere.

Stiftelsen skal være en aktiv pådriver for at utviklingen i området tar vare på dets egenart og utnytter dets muligheter. Stiftelsen skal bidra aktivt til å synliggjøre historien, elven og elvekulturen på en måte som gir positive bidrag til å styrke byens identitet."

Elva

Å gjøre Storelva farbar er en forutsetning for at prosjektet skal lykkes.

Du kan komme opp til Hønefoss allerede i dag, men det krever inngående kjennskap til elveløpet.

Stiftelsen Glatved Brygge er i full gang med å merke og mudre en båtled fra Tyrifjorden til Hønefossen [Les mer]

Bruk brygga

Utleie til konserter Strømuttak for store anlegg Båter ved brygga som også har bevilgning. Lei en båt en kveld. Kano/kajakk

"Det er din eiendom - hjelp oss å ta vare på verdiene"

Kontakt oss

Epost:  post@glatved.no

Leder for byaksjon: Busk & Kratt Ragnar Braata ragnar@skipperbraata.no  Mobil: 934 20 448
  Nyheter

Dronning Tyra, info og booking.
For info om Dronning Tyra og booking se: http://www.dronningtyra.no

"En snor av uoppdagede perler"
Bladet båtliv har tatt seg turen til Tyrifjorden og Storelva, og har fått seg en flott opplevelse. Følg lenken under og les hva de skriver: http://www.batliv.com/wip4/detail.epl?id=1333570&cat=5864

Sette ut båten?
På Eikli nede ved Benterud er det satt istand en flott plass for å sette ut og ta opp båten.

Den gamle dampmaskinens tilstand
Her ser dere et par bilder av den gamle dampmaskinen slik den sto i et skur ved Drammen museum

Prospekt på D/S Tyrvi
Vi har laget et prospekt og idégrunnlag for restaurering av Dampbåten D/S Tyrvi.

Egen Brygge?
Vi har tegninger


..............................................................

Linker


Ringerikes Blad: www.ringblad.no
Tyrifjorden.no: www.tyrifjorden.no
RingeriksPorten: www.ringeriksporten.no


..............................................................