Hovedpunkter fra styremøte 8. mars
(
28. mars 2006 )
Basert på forprosjektet og workshopen som nylig er avholdt, vil "Bryggegruppa" ta sikte på å sende byggesøknad på bryggeanlegget før påske.

Her er en kort oppsummering av de øvrige sakene som ble behandlet:

Konstituering av styret:
Styret valgte Terje Dahlen som ny styreformann etter Nils Haavard Tronrud. Nytt styremedlem etter Terje Dahlen bør velges/utnevnes innen generalforsamling våren 2006.

Rapport fra Workshop:
Erik Karlsen fremla hovedpunktene fra Workshop’en, som bl avholdt i slutten av januar 2006. Det legges opp til presentasjoner for kommunen og øvrige interessenter. Bryggegruppen tar sikte på å sende inn en byggesøknad rett etter påske.

Rapport fra elvegruppa:
Arbeidsbåt: Skroget er ferdig ved hjelp av div. sponsorer. Frits Martinsen jobber også med mulig motor. Fremdrift i h.t. plan.
Merking: Ikke noe nytt
Mudring: Noen anmerkninger vedr. høringsuttalelser, avventer videre saksbehandling. Håper på snarlig endelig tillatelse.

Nettside:
Stiftelsen Glatved Brygge’s nettside er ”oppe og går”, med adresse www.glatved.no. Siden fremstår som ryddig og informativ, og styret uttrykker glede over at dette er på plass.

Diverse:
Fremdriften av Pottemakerbakken ble diskutert. Asle Aker håper på en snarlig løsning, og at nedgangen kommer i løpet av 2006. ES etterlyste aktive arbeidsgrupper. Dette ble bifalt, jfr. dugnadsgruppen. 
Andre nyheter:

Dronning Tyra, info og booking.

"En snor av uoppdagede perler"

Sette ut båten?

Den gamle dampmaskinens tilstand

Prospekt på D/S Tyrvi

Egen Brygge?

En hyggelig overraskelse

Tagging på Glatved

D/S Tyrvi i gamle dager

D/S Tyrvi transportert hjem til Ringerike

En milepæl er nådd - En historisk dampbåt skal tilbake til Storelva og Tyrifjorden!

Våren nærmer seg - og båtsesongen

Gave fra Ringerikes Sparebank

Bevilgning fra Regionrådet

Vær varsom i elva

Båtopplevelse på elva og fjorden?

RingeriksAvisa med elvekart for Randselva

Endelig klart for bryggearbeider!

MS Dronning Tyra på vannet

Mudringstillatelse gitt ved Glatved

Vellykket årsmøte i Stiftelen

Byggestans for brygga til flommen er over

Bryggearbeidene igang igjen

Statusrapport

Se video fra merkingen av elva

Halveis med elvemerkingen

Stor takk til Ringerike skogeierlag!

Million-gave fra Ringerikes Sparebank

710 000,- fra Regionrådet

Detaljkartlegging av elveløpet settes igang

Byggesøknaden innvilget, byggestart planlegges i høst!

Slepa ferdig mudret og merket - brygga nærmer seg!

Også brygge-planene i ferd med å realiseres

Mudringsarbeider i full gang

Stiftelsen fikk mudringstillatelse

Hovedpunkter fra styremøte 8. mars

Vi trenger stål!

Søknad om mudringstillatelse under behandling

Gaver mottas med takk