Slepa ferdig mudret og merket - brygga nærmer seg!
(
13. juni 2006 )
Området ved Slepa ovenfor Busund er nå ferdig mudret og merket med pæler. Arbeidet med den videre merkingen i elva er under planlegging.

Første etappe i å gjøre elva farbar er dermed gjennomført. Buskerud Utmarks- og Arealplan er igang med å gjøre en forstudie på merking av løpet helt opp til fossen, rapporten herfra ventes ferdig i løpet av forsommeren.

Mudringen ved Onsakervika er fortsatt uavklart. Det har vært gjennomført befaring med Fylkesmannen og alle impliserte parter, og vi har god tro på at vi skal komme fram til en løsning som ivaretar såvel verneinteresser som grunneiere i området.

Søknaden om byggetillatgelse for brygge på Glatved er nå ferdig utarbeidet, en stor takk til Norconsult for jobben! Søknaden er nå sendt til naboene og vil bli oversendt kommunen for behandling i slutten av juni. Dersom alt går greit og vi får finansieringen på plass, kan byggestart skje i løpet av høsten. Tegninger og mer detaljert informasjon vil bli lagt ut på disse sidene senere.

Hilsen Terje 
Andre nyheter:

Dronning Tyra, info og booking.

"En snor av uoppdagede perler"

Sette ut båten?

Den gamle dampmaskinens tilstand

Prospekt på D/S Tyrvi

Egen Brygge?

En hyggelig overraskelse

Tagging på Glatved

D/S Tyrvi i gamle dager

D/S Tyrvi transportert hjem til Ringerike

En milepæl er nådd - En historisk dampbåt skal tilbake til Storelva og Tyrifjorden!

Våren nærmer seg - og båtsesongen

Gave fra Ringerikes Sparebank

Bevilgning fra Regionrådet

Vær varsom i elva

Båtopplevelse på elva og fjorden?

RingeriksAvisa med elvekart for Randselva

Endelig klart for bryggearbeider!

MS Dronning Tyra på vannet

Mudringstillatelse gitt ved Glatved

Vellykket årsmøte i Stiftelen

Byggestans for brygga til flommen er over

Bryggearbeidene igang igjen

Statusrapport

Se video fra merkingen av elva

Halveis med elvemerkingen

Stor takk til Ringerike skogeierlag!

Million-gave fra Ringerikes Sparebank

710 000,- fra Regionrådet

Detaljkartlegging av elveløpet settes igang

Byggesøknaden innvilget, byggestart planlegges i høst!

Slepa ferdig mudret og merket - brygga nærmer seg!

Også brygge-planene i ferd med å realiseres

Mudringsarbeider i full gang

Stiftelsen fikk mudringstillatelse

Hovedpunkter fra styremøte 8. mars

Vi trenger stål!

Søknad om mudringstillatelse under behandling

Gaver mottas med takk