Stor takk til Ringerike skogeierlag!
(
24. mars 2007 )
I løpet av mars går de første pælene ned i elvebunnen. En stor takk til Ringerike Skogeierlag, som har bidratt med 60 ferdig barkede pæler til denne jobben!

At spleiselaget fungerer er det ingen tvil om. Siste skudd på stanmmen er Ringerike skogeierlag, som både har bidratt med tømmer til pæling av elva og engasjert seg med 20 000,- kr i Stiftelsen.

Pælene er laget av malmfuru, er ferdig barket og blir spisset før de slås ned i elvebunnen. Alt dette skal skje fra en stor lekter med kran og lufthammer - et omfattende prosjekt der Buskerud Utmark- og Arealplan står for gjennomføringen. 
Andre nyheter:

Dronning Tyra, info og booking.

"En snor av uoppdagede perler"

Sette ut båten?

Den gamle dampmaskinens tilstand

Prospekt på D/S Tyrvi

Egen Brygge?

En hyggelig overraskelse

Tagging på Glatved

D/S Tyrvi i gamle dager

D/S Tyrvi transportert hjem til Ringerike

En milepæl er nådd - En historisk dampbåt skal tilbake til Storelva og Tyrifjorden!

Våren nærmer seg - og båtsesongen

Gave fra Ringerikes Sparebank

Bevilgning fra Regionrådet

Vær varsom i elva

Båtopplevelse på elva og fjorden?

RingeriksAvisa med elvekart for Randselva

Endelig klart for bryggearbeider!

MS Dronning Tyra på vannet

Mudringstillatelse gitt ved Glatved

Vellykket årsmøte i Stiftelen

Byggestans for brygga til flommen er over

Bryggearbeidene igang igjen

Statusrapport

Se video fra merkingen av elva

Halveis med elvemerkingen

Stor takk til Ringerike skogeierlag!

Million-gave fra Ringerikes Sparebank

710 000,- fra Regionrådet

Detaljkartlegging av elveløpet settes igang

Byggesøknaden innvilget, byggestart planlegges i høst!

Slepa ferdig mudret og merket - brygga nærmer seg!

Også brygge-planene i ferd med å realiseres

Mudringsarbeider i full gang

Stiftelsen fikk mudringstillatelse

Hovedpunkter fra styremøte 8. mars

Vi trenger stål!

Søknad om mudringstillatelse under behandling

Gaver mottas med takk