Statusrapport
(
3. oktober 2007 )
Båtsesongen nærmer seg slutten, her kommer en kort status for arbeidet med elveled og brygge.

Elveleden er nå ferdig merket fra Onsakervika til Glatved, med nærmere 60 pæler. Det videre arbeidet med leden vil nå bestå i å finne frem til en løsning for å "forlenge" pælene og merke dem med refleks eller lignende. Dette skal etter planen være på plass fra neste sesong.

Når det gjelder brygga er grunnarbeidene ferdig, men vi kommer ikke til å starte monteringen av selve brygga før til våren. Brygga skal imidlertid være klar til bruk når løvet spretter i 2008.

Videre vil stiftelsen jobbe videre med planer for resten av området på Glatved og hvordan drift og bruk skal organiseres. Mer informasjon vil komme så snart vi har noe konkret å melde om.

Med vennlig hilsen
Terje Dahlen 
Andre nyheter:

Dronning Tyra, info og booking.

"En snor av uoppdagede perler"

Sette ut båten?

Den gamle dampmaskinens tilstand

Prospekt på D/S Tyrvi

Egen Brygge?

En hyggelig overraskelse

Tagging på Glatved

D/S Tyrvi i gamle dager

D/S Tyrvi transportert hjem til Ringerike

En milepæl er nådd - En historisk dampbåt skal tilbake til Storelva og Tyrifjorden!

Våren nærmer seg - og båtsesongen

Gave fra Ringerikes Sparebank

Bevilgning fra Regionrådet

Vær varsom i elva

Båtopplevelse på elva og fjorden?

RingeriksAvisa med elvekart for Randselva

Endelig klart for bryggearbeider!

MS Dronning Tyra på vannet

Mudringstillatelse gitt ved Glatved

Vellykket årsmøte i Stiftelen

Byggestans for brygga til flommen er over

Bryggearbeidene igang igjen

Statusrapport

Se video fra merkingen av elva

Halveis med elvemerkingen

Stor takk til Ringerike skogeierlag!

Million-gave fra Ringerikes Sparebank

710 000,- fra Regionrådet

Detaljkartlegging av elveløpet settes igang

Byggesøknaden innvilget, byggestart planlegges i høst!

Slepa ferdig mudret og merket - brygga nærmer seg!

Også brygge-planene i ferd med å realiseres

Mudringsarbeider i full gang

Stiftelsen fikk mudringstillatelse

Hovedpunkter fra styremøte 8. mars

Vi trenger stål!

Søknad om mudringstillatelse under behandling

Gaver mottas med takk