Vellykket årsmøte i Stiftelen
(
19. mai 2008 )
Årsmøtet i Stiftelsen Glatved Brygge ble avholdt 15. mai på Riddergården.

Regnskap og årsberetning ble godkjent uten merknader, dokumentene finner du under "Om stiftelsen". Styret ble gjenvalgt og består dermed av følgende medlemmer:

Terje Dahlen, styreleder
Nils Haavard Tronrud, nestleder
Kari Helleseter
Arne Broberg
Erik Stokke
Lars Olsen
Asle Aker

Vararepresentanter:
Helle Keiseraas
Terje Andersen
Martin Molandsveen
Haakon Tronrud
Grete Tollefsen

Inter Revisjon Ringerike ble gjenvalgt som revisor for stiftelsen. 
Andre nyheter:

Dronning Tyra, info og booking.

"En snor av uoppdagede perler"

Sette ut båten?

Den gamle dampmaskinens tilstand

Prospekt på D/S Tyrvi

Egen Brygge?

En hyggelig overraskelse

Tagging på Glatved

D/S Tyrvi i gamle dager

D/S Tyrvi transportert hjem til Ringerike

En milepæl er nådd - En historisk dampbåt skal tilbake til Storelva og Tyrifjorden!

Våren nærmer seg - og båtsesongen

Gave fra Ringerikes Sparebank

Bevilgning fra Regionrådet

Vær varsom i elva

Båtopplevelse på elva og fjorden?

RingeriksAvisa med elvekart for Randselva

Endelig klart for bryggearbeider!

MS Dronning Tyra på vannet

Mudringstillatelse gitt ved Glatved

Vellykket årsmøte i Stiftelen

Byggestans for brygga til flommen er over

Bryggearbeidene igang igjen

Statusrapport

Se video fra merkingen av elva

Halveis med elvemerkingen

Stor takk til Ringerike skogeierlag!

Million-gave fra Ringerikes Sparebank

710 000,- fra Regionrådet

Detaljkartlegging av elveløpet settes igang

Byggesøknaden innvilget, byggestart planlegges i høst!

Slepa ferdig mudret og merket - brygga nærmer seg!

Også brygge-planene i ferd med å realiseres

Mudringsarbeider i full gang

Stiftelsen fikk mudringstillatelse

Hovedpunkter fra styremøte 8. mars

Vi trenger stål!

Søknad om mudringstillatelse under behandling

Gaver mottas med takk