Våren nærmer seg - og båtsesongen
(
9. april 2009 )
En ny sesong nærmer seg med stormskritt, og Stiftelsen Glatved Brygge er i full gang med å planlegge sesongen. Det er også våre venner i Tyrifjordcruise.

Stiftelsen jobber for tiden med følgende hovedprioriteringer:

1. Vedlikeholde og reparere elveleden. Isen har tatt med seg noen av pælene i vinter, som gjør at vi må drive en del vedlikeholdsarbeid. Nye pæler vil ikke bli slått ned før til høsten, så de som mangler vil bli erstattet med bøyer frem til disse er på plass. Vi vil også befare båtleden for å sjekke at ikke nye overraskelser har dukket opp.

2. Opparbeidelse av bryggeanlegget. I år er planene å komme godt igang med arbeidet i umiddelbar nærhet av brygga. Det innebærer å starte arbeidet med å lage et amfi rundt den og tilrettelegge for kulturaktiviteter og arrangementer. Samtidig vil vi starte arbeidet med paropparbeidelse. Her kommer vi så langt som tiden og pengene rekker.

3. Utarbeide en helhetlig plan for området. Vi har startet arbeidet med å utarbeide en helhetlig plan i samarbeid med øvrige interessenter i området. Planen er å ha denne ferdig i høst, slik at vi kan få den godkjent i rette instanser og starte arbeidet med finansiering av de neste trinnene.

I tillegg til dette er vi også godt igang med et tett samarbeid med Hønefoss Skole, der Stiftelsen og Tyrifjordcruise blant annet kommer til å stå for sikkerhetsopplæring for elever og lærere.

Vi ser frem til nok et begivenhetsrikt år på Glatved!

For Stiftelsen
Terje Dahlen 
Andre nyheter:

Dronning Tyra, info og booking.

"En snor av uoppdagede perler"

Sette ut båten?

Den gamle dampmaskinens tilstand

Prospekt på D/S Tyrvi

Egen Brygge?

En hyggelig overraskelse

Tagging på Glatved

D/S Tyrvi i gamle dager

D/S Tyrvi transportert hjem til Ringerike

En milepæl er nådd - En historisk dampbåt skal tilbake til Storelva og Tyrifjorden!

Våren nærmer seg - og båtsesongen

Gave fra Ringerikes Sparebank

Bevilgning fra Regionrådet

Vær varsom i elva

Båtopplevelse på elva og fjorden?

RingeriksAvisa med elvekart for Randselva

Endelig klart for bryggearbeider!

MS Dronning Tyra på vannet

Mudringstillatelse gitt ved Glatved

Vellykket årsmøte i Stiftelen

Byggestans for brygga til flommen er over

Bryggearbeidene igang igjen

Statusrapport

Se video fra merkingen av elva

Halveis med elvemerkingen

Stor takk til Ringerike skogeierlag!

Million-gave fra Ringerikes Sparebank

710 000,- fra Regionrådet

Detaljkartlegging av elveløpet settes igang

Byggesøknaden innvilget, byggestart planlegges i høst!

Slepa ferdig mudret og merket - brygga nærmer seg!

Også brygge-planene i ferd med å realiseres

Mudringsarbeider i full gang

Stiftelsen fikk mudringstillatelse

Hovedpunkter fra styremøte 8. mars

Vi trenger stål!

Søknad om mudringstillatelse under behandling

Gaver mottas med takk