En milepæl er nådd - En historisk dampbåt skal tilbake til Storelva og Tyrifjorden!
(
12. oktober 2010 )
Etter 6 års venting har vi nå endelig klart å sikre oss den eneste "Gjenlevende" dampbåten som har trafikkert Storelva og Tyrifjorden. Den heter i dag "Trygve", men ble satt i drift på fjorden av Randsfjordbanen i 1869 under navnet DS Tyrvi, der den gikk i godt og passasjerttrafikk frem til årtusenskiftet.

Båten har vært gjennom en rekke ombygginger og har de siste årene vært i familien Sannes eie på Randsfjorden, der den ligger i dag. Vi er svært glade for at familien Sanne har valgt å selge båten til Stiftelsen Glatved Brygge, mot at vi setter den tilbake i opprinnelig stand. Dampmaskin nr 2 står på Drammen Museum og den vil vi kunne bruke, arbeidet med å få den tilbake starter umiddelbart. Tegningen fra Akers Mekaniske verksted er hentet ut. Modellen til Sverre Falkheim har vi fått låne.

Framdriften nå er å fjerne styrhus og mast for å frakte den til Hensmoen. Her vil den strippe's for å sandblåses. Vidar og John Arne fra Tronrud Bygg har gjort befaringer, og fredag morgen vil Bull komme med en kjempekran for å heise båten på land i Røykenvika. Fraktes på semitrailer til lagring på tomta til Bull. Ove Kullerud koordinerer.

Dette er et historisk høydepunkt for Ringeriksregionen. Absolutt de siste restene av dampskipshistorien blir nå ivaretatt, vi vil ha løpende kontakt med Fartøyvernforeningen for å gjøre ting riktig. 
Andre nyheter:

Dronning Tyra, info og booking.

"En snor av uoppdagede perler"

Sette ut båten?

Den gamle dampmaskinens tilstand

Prospekt på D/S Tyrvi

Egen Brygge?

En hyggelig overraskelse

Tagging på Glatved

D/S Tyrvi i gamle dager

D/S Tyrvi transportert hjem til Ringerike

En milepæl er nådd - En historisk dampbåt skal tilbake til Storelva og Tyrifjorden!

Våren nærmer seg - og båtsesongen

Gave fra Ringerikes Sparebank

Bevilgning fra Regionrådet

Vær varsom i elva

Båtopplevelse på elva og fjorden?

RingeriksAvisa med elvekart for Randselva

Endelig klart for bryggearbeider!

MS Dronning Tyra på vannet

Mudringstillatelse gitt ved Glatved

Vellykket årsmøte i Stiftelen

Byggestans for brygga til flommen er over

Bryggearbeidene igang igjen

Statusrapport

Se video fra merkingen av elva

Halveis med elvemerkingen

Stor takk til Ringerike skogeierlag!

Million-gave fra Ringerikes Sparebank

710 000,- fra Regionrådet

Detaljkartlegging av elveløpet settes igang

Byggesøknaden innvilget, byggestart planlegges i høst!

Slepa ferdig mudret og merket - brygga nærmer seg!

Også brygge-planene i ferd med å realiseres

Mudringsarbeider i full gang

Stiftelsen fikk mudringstillatelse

Hovedpunkter fra styremøte 8. mars

Vi trenger stål!

Søknad om mudringstillatelse under behandling

Gaver mottas med takk