Brygga

I dag ligger området mellom de to broene på Nordsiden av fossen nærmest ubrukt. Midt i sentrum av byen har vi med andre ord et område med fantastisk utviklingspotensiale. Stiftelsen Glatved Brygge har satt seg som mål å utvikle området til en kulturell og historisk møteplass for byens befolkning.

Stiftelsen ønsker å utvikle området mellom broene til et attraktivt rekreasjonsområde for Hønefoss' befolkning. Vi ønsker også at området skal syde av aktivitet, med utgangspunkt i et bryggeanlegg der Glatved Hotells brygge engang lå.

18. juni 2007 ble de første spadetakene tatt og brygga er nå under bygging.  Målsetningen er å anlegget ferdig i løpet av august 2007.

Under finner du en skisse over hvordan Glatved kan utvikles, skissen er utarbeidet av Erik Karlsen. Dette materialet vil bli utviklet og ytterligere konkretisert videre i stiftelsens regi.