Topp

Om Stiftelsen

Styre og stifterne:

Styret:
Terje Dahlen, styreleder
Nils Haavard Tronrud, nestleder
Erik Stokke
Kari Helleseter
Arne Broberg
Lars Olsen
Asle Aker

Stifterne:
Sparebank1 Ringerike
Hønefoss Sparebank
Ringerikskraft
Økonomihuset Ringerike AS
Bryggerigårdene AS v/ Carl Otto Sætre
Sundvolden Hotell
Ringerikes Blad
DnB NOR
Norconsult
Bakasen A/S v/ Jan Braseth
Arne Vidar
Andersen & Westby
Norske Skog Follum
Nils Haavard Tronrud
Vidar Engerbretsen
Haakon Tronrud
Terje Dahlen
Terje Andersen
Erik Stokke
Ringerike Skogeierlag
Advokatkontoret Bentzen

 

 

Viktige dokumenter:


Foto: RIngerikes Blad

Bunn