Båten

9. juli 1837 ble den første norskbygde dampbåt sjøsatt i Hønefoss, DS Kong Ring. Tyrifjorden har en lang og spennende dampbåt-historie, en historie som er en viktig del av grunnlaget for ideen om å gjenoppta båtdriften på Tyrifjorden og i Storelva.

Stiftelsen har ambisjoner om å bidra til etablering av kommersiell båtrift på Storelva for å skape aktivitet og tilgjengelighet til elva. Vi har også ambisjoner om at det i løpet av de nærmeste årene igjen skal gå en dampbåt i Storelva.

 

 (Kilde: Hole Historielag, som for øvrig har en flott hjemmeside der du kan finne mye
informasjon om båttrafikken på Tyrifjorden. Klikk her for å komme til siden)