Om Stiftelsen

Styret:
Terje Dahlen, leder
Nora Drægalid
Axel Sjøberg
Nils Haavard Tronrud
Ragnar Braata

Stifterne:
Sparebank1 Ringerike
Hønefoss Sparebank
Ringerikskraft
Økonomihuset Ringerike AS
Bryggerigårdene AS v/ Carl Otto Sætre
Sundvolden Hotell
Ringerikes Blad
DnB NOR
Norconsult
Bakasen A/S v/ Jan Braseth
Arne Vidar
Andersen & Westby
Norske Skog Follum
Nils Haavard Tronrud
Vidar Engerbretsen
Haakon Tronrud
Terje Dahlen
Terje Andersen
Erik Stokke
Ringerike Skogeierlag

 

Andre dokumenter:

Helhetlig plan for Glatved området

Vedtekter for stiftelsen

Skisse tegning av ny brygge på Glatved

Forstudierapport
Utarbeidet av Terje Andersen, Erik Stokke og Terje Dahlen, dokumentet ligger til grunn for stiftelsens arbeid.

Søknad om mudringstillatelse i Storelva
Søknaden som er sendt Fylkesmannen i Buskerud

Rapport fra miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva
Utarbeidet Norges Geotekniske Institutt på oppdrag fra Stiftelsen Glatved Brygge.